Záruka

Spoločnosť zaručuje, že na každú strešnú škridlu Metrotile, ktorá je súčasťou strechy namontovanej na nehnuteľnosť kupujúceho opísanej nižšie, sa vzťahuje 40-ročná limitovaná záruka na odolnosť proti poveternostným vplyvom.

ZÁRUKA NA ODOLNOSŤ PROTI VODE

Spoločnosť zaručuje, že na každú strešnú škridlu Metrotile, ktorá je súčasťou strechy namontovanej na nehnuteľnosť kupujúceho opísanej nižšie, sa vzťahuje 40-ročná pomerná záruka na odolnosť proti poveternostným vplyvom.  Táto záruka je plná 20-ročná záruka na odolnosť proti vode a klesajúca pomerná záruka na odolnosť proti vode počas nasledujúcich 20 rokov. Ak niektorá škridla počas tohto obdobia stratí odolnosť proti vode, spoločnosť môže podľa vlastného uváženia škridlu opraviť alebo vymeniť. Povinnosť spoločnosti podľa tejto časti záruky sa obmedzuje na náklady na nápravné práce počas prvých 20 rokov od dátumu tejto záruky a potom sa obmedzuje na rozdelenie nákladov s kupujúcim na základe harmonogramu v záruke.

Komplexnú 40-ročnú pomernú záruku spoločnosti Metrotile na odolnosť proti poveternostným vplyvom si môžete stiahnuť tu.