Zrównoważony rozwój

Metrotile Europe zdaje sobie sprawę, że jej dążenie do sukcesu musi również uwzględniać szerszy ekonomiczny, środowiskowy i społeczny wpływ jej działalności.

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju wyznajemy następujące zasady:

ZARZĄDZANIE

Integrujemy względy zrównoważonego rozwoju w ramach korporacyjnego procesu decyzyjnego oraz względy środowiskowe we wszystkich działaniach, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.

PRODUKTY

Dążymy do ciągłej poprawy naszych działań na rzecz ochrony środowiska, ułatwiając i zachęcając do odpowiedzialnego projektowania, użytkowania, obsługi, cyklu życia, transportu i recyklingu naszych produktów.

PROCES PRODUKCJI

Podczas produkcji przestrzegamy wysokich norm środowiskowych. W celu ciągłego doskonalenia poziomu zarządzania środowiskowego, w naszym obszarze produkcyjnym koncentrujemy się na minimalizacji i recyklingu odpadów produkcyjnych.