Gwarancja

Firma gwarantuje, że każda dachówka Metrotile wchodząca w skład dachu jest dopasowana do nieruchomości nabywcy opisanej poniżej; będzie objęta 40-letnią proporcjonalną gwarancją odporności na warunki atmosferyczne.

BEZPIECZEŃSTWO W WARUNKACH POGODOWYCH GWARANCJA WODOODPORNOŚCI

Firma gwarantuje, że każda dachówka Metrotile zainstalowana w dachu zamontowanym na nieruchomości nabywcy opisanej poniżej będzie objęta 40-letnią proporcjonalną gwarancją na warunki atmosferyczne. Niniejsza gwarancja to pełna 20-letnia gwarancja wodoodporności plus malejąca proporcjonalnie gwarancja wodoodporności na kolejne 20 lat. Jeśli jakakolwiek dachówka nie pozostanie wodoodporna w tym okresie, firma może według własnego uznania naprawić lub wymienić dachówkę. Zobowiązanie firmy wynikające z tego punktu gwarancji ogranicza się do kosztów prac naprawczych w ciągu pierwszych 20 lat od daty niniejszej gwarancji, a następnie ogranicza się do podziału kosztów z nabywcą na podstawie harmonogramu gwarancji.

Aby uzyskać kompleksową 40-letnią proporcjonalną gwarancję Metrotile na odporność na warunki atmosferyczne, pobierz odpowiedni dokument tutaj.