Trajnost

Metrotile Europe se zaveda, da mora s svojo predanostjo uspehu upoštevati tudi širši gospodarski, okoljski in družbeni vpliv njegovega delovanja.

Pri svojem prizadevanju za trajnostni razvoj se zavezujemo naslednjim načelom

MENEDŽMENT

Premisleke o trajnostnem razvoju vključujemo v korporativni proces odločanja in okoljske vidike v vse dejavnosti, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivale na okolje.

IZDELKI

Prizadevamo si za nenehno izboljševanje svoje okoljske učinkovitosti z omogočanjem in spodbujanjem odgovornega načrtovanja, uporabe, ravnanja, življenjskega cikla, transporta in recikliranja svojih izdelkov.

PROIZVODNI PROCES

Med proizvodnjo upoštevamo visoke okoljske standarde. Za nenehno izboljševanje ravni ravnanja z okoljem je ključni poudarek na našem proizvodnem področju zmanjševanje in recikliranje proizvodnih odpadkov.